Oproep namens MAC Lierop 15-12

MAC Lierop zoekt materiaal crossers van en voor 1982

Crossbaan Lierop in 1982. Help het circuit van MAC Lierop te behouden! Ben je in het bezit van fotos, film materiaal, aankondigingen, of uitslagen van MAC Lierop wedstrijden of ander materiaal van 1982 of eerder lees dan svp het volgende: "MAC Lierop zoekt materiaal crossers van en voor 1982".

 

Oproep namens MAC Lierop

Foto: Henry Dunnewind - Oproep namens MAC Lierop.

 

Momenteel zit MAC Lierop in een juridisch traject om hun circuit De Herselse Bossen te behouden. Een aantal omwonenden wil via de juridische weg de gemeente dwingen handhavend op te treden tegen de crossactiviteiten, terwijl de gemeente van mening is dat wij onder het overgangsrecht vallen en daardoor niet gesloten hoeven te worden.

 

De club is al sinds 1972 actief op dit circuit. Er wordt twee keer per week getraind en een paar keer per jaar worden er wedstrijden georganiseerd. Dit gebeurd weliswaar al jaren, maar het circuit heeft nog nooit een officile status als circuit gekregen. De gemeente heeft de crossactiviteiten al die tijd gedoogd.

 

Deze zaak is onlangs behandeld door de Raad van State. Zij geven aan dat wij het gebruik van het circuit zoals op peildatum 4 juni 1982 mogen behouden, als we precies kunnen aantonen wat dat gebruik omvatte, zowel de ligging van het circuit als het gebruik tijdens trainingen. Het door ons aangeleverde bewijsmateriaal in de vorm van luchtfotos is als onvoldoende bewijs gezien.

 

Daarom zijn we op zoek naar bewijsmateriaal dat er in 1982 (of voor die tijd) op het circuit De Herselse Bossen werd getraind (ook door niet leden van de club) en wedstrijden werden georganiseerd. Dit kan zijn in de vorm van fotos waaruit de lay-out van de baan blijkt, filmmateriaal, aankondigingen en uitslagen van wedstrijden enzovoorts.

 

Bent u in het bezit van materiaal wat ons kan helpen neem dan s.v.p. contact op met MAC Lierop. Mail dan naar sander@maclierop.nl

 

Hopelijk kunnen we met uw steun ons circuit open houden.

 

Bij voorbaat hartelijk dank,

MAC Lierop

 

 

ACTUELE INFO:

 

KALENDER 2024

ROUTEBESCHRIJVING

GESCHIEDENIS

TRAININGSTIJDEN

 

KNMV NIEUWS

MX-MASTERPLAN

 

MX PROMOTIONS: