Gemeenschapslijst start petitie voor behoud motorcross Lierop 19-01

Petitie Gemeenschapslijst Someren-Eind voor behoud motorcross in Lierop

Afgelopen week is pijnlijk duidelijk geworden dat MAC Lierop na 45 jaar moet wezen voor haar motorcrossactiviteiten op het mondiaal unieke zandcircuit de Herselse bossen in Lierop. Voor de Gemeenschapslijst is dit onverteerbaar. In gesprek met MAC Lierop hebben zij aangegeven er alles aan te willen doen om het niet zover te laten komen.

 

Teken de petitie

 

Enige kans om de toekomst van de Motorcross van Lierop te waarborgen, is de gemeente Someren ,als lagere overheid, een verzoek te laten doen aan de Provinciale staten van Noord-Brabant (hogere overheid) om voor deze uitzonderlijke situatie af te zien van de verordening Ruimte.

 

Gemeenschapslijst start petitie voor behoud motorcross Lierop

Foto: Harrie Merks - Gemeenschapslijst start petitie voor behoud motorcross Lierop.

 

MAC Lierop heeft de afgelopen jaren Lierop en Someren maar zeker ook Noord-Brabant mondiaal op de kaart gezet. De beelden van de vele GPs zijn de hele wereld overgegaan. Dit unieke zware zandcircuit in de Herselse bossen, met de organisatie is een uithangbord voor de gemeente Someren.

 

Maar daarnaast is het een organisatie om trots op te zijn. MAC Lierop draaft op vrijwilligers. Ongeveer de helft van het dorp is vrijwilliger bij de kleine en grote motorcrossevenementen. Een schoolvoorbeeld waar een klein dorp groot in kan zijn, een organisatie die mensen bindt, de leefbaarheid vergroot, en de sociale cohesie enorm versterkt.
De motorcross hoort bij Lierop, de motorcross is Lierop!

 

Om die reden is de Gemeenschapslijst in overleg met MAC Lierop gestart met een petitie. Een petitie die eenieder kan ondertekenen clie de motorcross in Lierop graag wil behouden. Deze petitie kan men vinden op behoudmotorcrosslierop.petities.nl


Vanaf donderdagmorgen 9:30u zal de petitie ondertekenbaar zijn.

 

Daarnaast wil de Gemeenschapslijst aanstaande donderdag tijdens de raadsvergadering de gemeenteraad van Someren wagen een motie aan te nemen waarin zij aangeven raadsbreed de petitie te steunen en het college verzoeken om in gesprek te gaan met de provincie met als doel om in deze kwestie, bij hoge uitzondering, af te wijken van haar verordening ruimte.

 

Inmiddels hebben diverse prominenten uit de motorcrosswereld, zoals Jeffrey Herlings, Glenn Coldenhoff, Jol Smets en Stefan Everts aangegeven deze petitie graag te willen ondersteunen en van harte te ondertekenen. Hoe meer mensen de petitie zullen ondertekenen hoe groter het signaal richting de provincie zal zijn. De Gemeenschapslijst roept eenieder op om deze petitie te ondertekenen.

 

Bron: De Gemeenschapslijst

 

 

ACTUELE INFO:

 

KALENDER 2024

ROUTEBESCHRIJVING

GESCHIEDENIS

TRAININGSTIJDEN

 

KNMV NIEUWS

MX-MASTERPLAN

 

MX PROMOTIONS: